Heb ik recht op vergoeding van mijn letselschade?

Afhankelijk van het voorval kunt u recht hebben op een schadevergoeding. Als letselschade specialist kunnen wij beoordelen of iemand aansprakelijk gesteld kan worden. Is er iemand aansprakelijk voor de door u geleden schade of was er iemand nalatig of heeft u te maken gehad met een gevaarlijke situatie waardoor een ongeval gebeurde? Neem bij vragen contact op met onze klantenservice voor een advies over uw situatie.

Wordt letselschade van een fietser altijd vergoed?

In de Wet is bepaald dat bij ongevallen tussen een gemotoriseerde en een fietser van 14 jaar of ouder de letselschade van de fietser voor minimaal 50% vergoed moet worden.

Fietsers die jonger zijn dan 14 jaar dienen volledig (100%) schadevergoeding te krijgen. Dit tenzij de gemotoriseerde zich op overmacht kan beroepen (de fietser zich extreem roekeloos gedroeg/ het ongeval opzettelijk veroorzaakte)

Kan ik letselschade claimen na een bedrijfsongeval?

Het is mogelijk om letselschade na een ongeval te claimen als gevolg van een onveilige werksituatie. Denk hierbij aan ongevallen met een heftruck, vallen of struikelen, gevaarlijk gereedschap, onvoldoende instructies, etc. is er sprake van letsel na een bedrijfsongeval? Neem dan contact op met onze klantenservice.

Letselschade na een ongeval door een dier?

Als eigenaar van een dier bent u aansprakelijk voor de schade die het gevolg is van een zelfstandige gedraging van het dier. Denk aan letselschade door bijvoorbeeld bijten, trappen, omver gelopen worden. Maar ook aan letsel doordat een paard bokt of steigerend en de ruiter van zich afwerpt.

Wat kan ik als letselschade claimen?

De schadevergoeding is afhankelijk van de aard van het letsel. Bij letselschade gaat het onder andere om directe kosten (uitgaven), indirecte kosten (hulp van familie / vrienden), inkomstenderving, carrière schade, aanpassingen, hulpmiddelen, etc. Ook heeft u vaak recht op smartengeld.

Ik kan mijn huishoudelijke taken niet meer verrichten. Hoe nu verder?

Heeft u door een ongeval letsel opgelopen en kunt u daardoor uw huishoudelijke taken niet of niet volledig meer doen dan kan er schadevergoeding worden geclaimd en eventuele hulp van derden worden ingeschakeld. Denk hierbij aan een vergoeding voor mantelzorg of een ingehuurde hulp.

Niet verzekerd voor fysiotherapie, maar wel nodig na een ongeval?

De kosten van medische behandelingen die voor u nodig zijn om te herstellen na een ongeval kunnen als letselschade worden geclaimd. Afhankelijk van de situatie kan door onze letselschade specialist ook een voorschot worden geclaimd zodat er voor u een budget voorhanden is om behandelingen direct te kunnen betalen.

Studievertraging door een ongeval, valt dit ook onder letselschade?

Kunt u als gevolg van het opgelopen letsel en/of de medische behandelingen uw studie niet volgens de planning voortzetten? Deze studievertraging kan een aanzienlijke letselschade tot gevolg hebben. Neem contact op met onze klantenservice via 088 -456 0123 voor meer informatie en advies over uw situatie.

Heb ik recht op smartengeld?

Smartengeld is een schadevergoeding ter compensatie van de pijn, het leed en het ongemak dat letsel met zich brengt. Ook bij licht letsel dient de aansprakelijke partij smartengeld te vergoeden. Wilt u weten wat een redelijke smartengeldvergoeding is bij uw letselschade? Neem dan contact op met onze klantenservice via 088-456 0123 en laat u bijstaan door onze letselschade specialist.

Moet ik na een ongeval naar de huisarts?

Wanneer u denkt letsel te hebben opgelopen door een ongeval, is het altijd raadzaam om naar de huisarts te gaan en advies in te winnen. De huisarts bespreekt met u welke klachten u heeft en houdt dit bij in uw dossier. Die registratie kan in de letselschaderegeling gebruikt worden als bewijs voor uw letselschade.

Last van whiplash na een aanrijding?

Heeft u nekklachten na een aanrijding, dan is dit mogelijk een whiplash. Whiplash is een letsel dat niet zichtbaar is. Bij letselschade als gevolg van whiplash stellen verzekeraars zich vaak zeer kritisch op. Vaak wordt door de medisch adviseur van de aansprakelijke verzekeraar gesteld dat een slachtoffer hooguit korte tijd klachten kan hebben omdat er géén beschadigingen zijn aan spieren. Maar in praktijk zijn die afwijzingen vaak niet redelijk! Bel onze klantenservice bij whiplash-klachten via 088-4560123